Menu
Log in

Belgian Society of Internal Medicine

aims to foster the development, dissemination, research and education of internal medicine in Belgium.

Specialist UZA - Job position

07 Jul 2021 17:15 | Anonymous member (Administrator)

Dienst Nierziekten-hypertensie: één functie van toegevoegd specialist

Eén voltijds 10/10de toegevoegd geneesheer-specialist, waarvoor in aanmerking komt een erkend specialist in de inwendige geneeskunde al dan niet met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de nefrologie.

Hij/zij neemt deel aan de opleiding van de ASO en de supervisie van zowel de polikliniek als de hospitalisatieafdeling, alsook aan de andere opdrachten van de dienst.
Tevens zal hij/zij ingeschakeld worden in het oproepbaar wachtsysteem.

(vacaturenr. 2021/010)


ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. Deelname aan het georganiseerd wachtsysteem is vereist.

KANDIDATUURSTELLING

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be voor maandag 02/08/2021
Bijkomende informatie kan je verkrijgen bij het diensthoofd dienst nierziekten, Prof. D. Abramowicz, 03 821 34 21.
Voor vragen rond de sollicitatieprocedure neemt u contact op met Stefanie Bosmans (HR), 03 821 32 30.

https://uzatrektaan.be/dienst-nierziekten-hypertensie-een-functie-van-toegevoegd-specialist

PRESIDENT


G. Decaux, MD
Erasme Hospital
Brussels
Belgium

SECRETARYP. Lacor, MD
General Internal Medicine
UZ Brussels
Belgium

TREASURER


S. Allard, MD
General Internal Medicine UZ Brussels 

Belgium

VICE PRESIDENT


F. Vandergheynst, MD
Erasme Hospital
Brussels
Belgium
Powered by Wild Apricot Membership Software